Tumblelog by Soup.io
 • MatrionaRasputin
 • elston-gunn
 • matwin
 • siis
 • dobby
 • serialowa
 • disturbia
 • jacoszek
 • eruannalle
 • bizarrerie
 • Szczu
 • nuwanda
 • shampain
 • LittleJack
 • rapingyourmind
 • womanking
 • wybuchmuzgu
 • grizzlygirl
 • didlirnik
 • katastrofo
 • luvsick
 • vertigo-x
 • athalis
 • BloodyBirch
 • raksha
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

Czy to źle, że nie czuję się źle?
— dobby
8746 8cc5 500
Reposted from777727772 777727772 viaeternaljourney eternaljourney
0480 14e7 500
Reposted frompiehus piehus viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
1997 b5b2 500
Reposted fromtwice twice viaou ou
7456 4117 500
Mgławica Laguna
Reposted fromnyaako nyaako viaou ou
0536 6985 500
Reposted fromverronique verronique viaMigotliwa Migotliwa
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viastonerr stonerr
5448 c0fb
Reposted fromhajskul hajskul viawindingroads windingroads
0441 e20c 500
Reposted from777727772 777727772
Reposted fromvith vith viatentego tentego
3615 dd06 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viagazda gazda

January 18 2018

6516 9bdb 500
H. Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
0716 3bf7 500
Reposted fromfelicka felicka viafreeway freeway
8150 416a 500
Reposted frompesy pesy viaunhappys unhappys
0361 789d 500
że go uratuję.
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMigotliwa Migotliwa
9863 0cb3
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl